Offentligt finansierad vård

Mottagningen verkar i samverkansavtal med Region Skåne. Patientavgiften i enlighet med Region Skånes besöksavgift för specialistvård.

Egenavgiften är 100 kr när du kommer på remiss.

Egenavgiften är 300 kr vid återbesök eller vid besök på egenremiss.

Frikort gäller.

medical, appointment, doctor-563427.jpg

Hjärthälsokontroll och Friskhetsintyg

Vi utfärdar friskhetsintyg t.ex. vid Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörighet, alla nödvändiga undersökningar erbjuds men detta gäller utanför nationella taxan och därför står patienten själv för utredningskostnaden.

Företagshälsovård och övriga företag kan också remittera personer som behöver lagstiftad hjärthälsokontroll och ifyllande av intyg.

Kontakta oss


Fyll i kontaktformulären och ange även personnummer.

Du kan också mejla direkt till info@lommahjartmottagning.se eller via telefon 046-25 55 85.

Vid akuta besvär, kontakta 1177 alternativt SOS alarm på 112.

Läs mer om “GDPR” om hur vi hanterar dina uppgifter.

När du söker vård på Lomma Hjärtmottagning registreras olika uppgifter om dig. Uppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din vård. Personuppgifterna behövs bland annat för att kunna erbjuda en god och säker vård.

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på vilken typ av vård du söker. Det kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Det kan också vara information om besök på andra vårdinstanser, sjukhusvistelser, undersökningar, behandlingar och diagnoser.

Dina personuppgifter lagras så länge det finns ett behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver. Uppgifter i patientjournaler sparas i minst tio år. Patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Det innebär att uppgifter i patientjournalen aldrig lämnas ut till obehöriga. Lomma Hjärtmottagning kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till andra vårdgivare eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Den som arbetar i hälso- och sjukvården får bara ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.